سوال 6

درمان سنگ کلیه چیست؟

درمان انواع سنگ، در کلیه یا کیسه صفرا، داروی