طب اسلامی به خاطر خصوصیت خاصی که دارد و داروهایی بدون عارضه یا با کمترین عارضه را دارا می باشد طب بسیار قدرتمندی را تشکیل داده است. اما در اینجا یک سوال پیش می آید که آیا برای بهبود بیماری فقط استفاده از دارو کافی است؟

دارو گ

در روند تکاملی که مطالب سایت داشته اند این نکته به وضوح روشن شده است کهپشت بسیاری از کارهایی که امروزه در اجتماع ما انجام می شود مطمئنا نقشه های شومی از دشمن وجود دارد! خصوصا در مسئله سلامتی، هر چند عده ای خود را به خواب غفلت بزنند و همانند تهاجم فرهنگی که رهبر انقلاب هشدار آن را داده بود این افکار را یک سری توهم بدانند!!!


از مطالبی که درباره برگ چغندر بیان کردیم این نکته وضوح بیشتری پیدا می کند که دشمن تا حدی کار دقیق و حساب شده انجام داده که حتی برای جایگزینی اسفناج به جای برگ چغندر کاتون درست می کند!!حال آن که خود یهود با استفاده از برگ چغندر از فواید سرشار آن بهره مند می شوند!!


در این مطلب این تذکر را که به تجربه هم ثابت شده باید تکرار کرد که استفاده از دارو بدون اصلاح سبک زندگی و روش تغذیه، اتلاف وقت و انرژی است به این معنی که درمان حاصل می شود اما امکان عود خواهد داشت.


پس بهترین روش که هدف اصلی این سایت می باشد این است که دستورات تغذیه ای و بهداشتی اسلامی را جدی تر بگیریم.