طب اسلامی طبی مترقی بلکه مترقی ترین طب دنیاست. طبی که هر چند ریشه و سابقه ای طولانی به قدمت و عظمت اسلام دارد اما هنوز کاملا شناخته شده نیست و در دست رس همگان قرار نگرفته است.

رهبری

همان گونه که از عنوان طب اسلامی فهمیده می شود، طب اسلامی، طبی متکی به منابع دینی