این دارو از شاخص ترین دارو های طب اسلامی است. همان گونه که از اسم این دارو پیداست دارویی جامع برای موارد مختلف است و در روایات متعددی توصیه به این دارو شده است.

امام رضا

با اینکه ترکیب این دارو ترکیبی راحت است اما بیماری های زیادی را درمان می کند. عمده ترین استفاده این دارو در درمان سنگ های کلیه و صفرا است، به طوری که حتی سنگ های 10 میلی متری را هم به راحتی و با کمترین هزینه و عوارض و بدون هی گونه دردی دفع می کند.


اعجاز این دارو به همین مورد متوقف نمی شود و موارد دیگری از جمله سل، سرفه شدید و قدیمی، کل مسمومیت ها و بیماری ناشی از زهر همه حشرات و مارها را درمان می کند.


جامع بودن این دارو موقعی خود را بهتر نشان می دهد که طبق بررسی ناقصی که داشته ام 24 مورد از بیماری های مختلف را درمان می کند یا جزئی از درمان است. این جامع بودن تا جایی می باشد که حتی اشخاصی که به کما رفته اند با چکاندن این دارو و مخلوطی از مرزنجوش از کما خارج می شوند و همین ترکیب در موارد فلج  سخت و ام اس کارایی دارد و مغز افراد را فعال می کند.


ترکیب این دارو متشکل از زعفران، سنبل الطیب، هل، بذر البنج، ابرفیون، خربق سفید، عاقرقرحا، فلفل سفید و عسل می باشد. از این ترکیب تنها خربق سفید مقداری مسئله ای پیچیده دارد ولی پیدا کردن بقیه موارد چندان سخت نیست هر چند نحوه درست کردن آن فن و فوت هایی دارد که نیاز به تجربه عملی دارد.