شاید اگر کسی یک نفر مبتلا به ام اس را دیده باشد با خود این سوال را بپرسد که آیا با این شیوع و زیاد شدن آن امکان دارد من هم مبتلا شوم؟

ام اس

واقعیت مطلب این است که