گل 1

سلامی با طعم سلامت فکر و جانت

قطره قطره از واژه هایم حرفهای نو برایت می سازم بانو

حرفهایی از جنس حرفهای خودمانی، حرفهایی اما نورانی ، آسمانی 

و باورم را نذر قدم های بانویی میکنم که 

ملائک او را لایق نشان تجلی صفات رب العالمین، خداوندگار هستی می دانند.


با کسب اجازه از مدیر بزرگوار و پر تلاش سایت ، قصد دارم نویسندگی