چه اعجازی از این بالاتر که هر توصیه به خودی خود، چندین نسخه باشد؟!

چند توصیه

در طب اسلامی آن چه به جرات می شود ادعا کرد این است که بی شک، توصیه های آن به قدری قدرتمند هستند که با هر توصیه چند مشکل را می توان بر طرف کرد.


وقتی نگاهی به روایات می اندازیم این مسئله به وضوح نمایان است. برای نمونه روایت آب ولرم یا مسواک یا...، هر کدام نه تنها یک مورد بلکه چندین مورد را تاکید می کنند.


این نکته وقتی بیشتر به نظر می آید که همین مسئله درباره داروهای طب اسلامی هم صادق است.


تا به حال درباره قرص خون اسلامی بالغ بر 20 کاربرد اساسی تجربه شده است که در نوع خود بی نظیر است.


بارها اتفاق افتاده که برای یک نفر موردی را سفارس کرده باشم و طرف مقابل مشکل دیگری را مطرح می کند، وقتی دوباره همان را توصیه می کردم متوجه این نکته شدم که وقتی روایت درباره یک چیز مثلا سنجد، 12 تا 13 خاصیت را می شمارد، یا موارد دیگر، بی جهت نیست.


نمونه های این مسئله در طب اسلامی کم نیست و دقیقا همین اصل اساسی موجب شده تا طب اسلامی تبدیل به طبی قدرتمند و توانا شود.