۲ مطلب با موضوع «بیماری های مفید» ثبت شده است

تب بیماری مفید

دیدگاهی که طب اسلامی به بیماری ها دارد دیدگاهی متفاوت از آن چه ما تا به حال شنیده ایم می باشد. به طوری که بعضی بیماری ها بیماری مفید و بعضی دیگر بیماری خوب و بعضی دیگر بیماری زشت معرفی شده اند. در این پست به بررسی بیماری تب در روایات و طب اسلامی و درمان آن خواهیم پرداخت.

تب


روایتی داریم که میگوید : پیامبر (صلوات الله علیه و آله) به دیدار شخصی از انصار رفت که از تب شکایت می کرد. پیامبر (صلوات الله علیه و آله) فرمودند: 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

سرماخوردگی بیماری مفید

اولین بیماری مفید سرما خوردگی است. امروزه با شیوع انواع بیماری ها پیدا کردن ریشه بیماری ها مسئله مهم تری تا درمان به نظر می آید چرا که دانستن ریشه هر بیماری ما را قادر خواهد ساخت تا از اساس با آن مبارزه کنیم بلکه آن را ریشه کن کنیم.

سرما

در طب اسلامی هر چند همه بیماری ها بیان نشده اند و شکی نیست که

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰