اولین بیماری مفید سرما خوردگی است. امروزه با شیوع انواع بیماری ها پیدا کردن ریشه بیماری ها مسئله مهم تری تا درمان به نظر می آید چرا که دانستن ریشه هر بیماری ما را قادر خواهد ساخت تا از اساس با آن مبارزه کنیم بلکه آن را ریشه کن کنیم.

سرما

در طب اسلامی هر چند همه بیماری ها بیان نشده اند و شکی نیست که امروزه افراد بشر به بیماری هایی مبتلا می شوند که تا کنون سابقه نداشته اند به همین خاطر سوالی جدی پیش می آید که آیا در طب اسلامی چنین مسئله هست یا نه؟


روایتی داریم که پیامبر (صلوات الله علیه و آله) می فرماید: «لا تکرهوا الزکام فإنه أمان من الجذام» یعنی « از سرما خوردگی بدتان نیاید، زیرا ایمنی از بیماری جزام است.»


در روایات وقتی اسم جذام می آید یعنی بیماری‌های ژنتیکی و در واقع جذام نماینده بیماری های ژنتیکی است. معزلی که هر چند ساده‌ای دارد اما امروزه گریبان گیر تعداد زیادی شده است که از جمله آن‌ها بیماری دیابت است.


در روایت دیگری امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «پیامبر خود را از سرماخوردگی درمان نمی کرد و می فرمود: نیست کسی مگر اینکه جذام دارد. اگر مبتلا به سرماخوردگی بشود، بیماری جذام را سرکوب می کند.». ژن جذام تا وقتی نهفته است مشکلی ندارد. ولی اگر حرکت کرد خطرناک می شود. در همیین هنگام خداوند سرماخوردگی را می فرستد تا سرکوبش کند.


روایت دیگری نیز از پیامبر (صلوات الله علیه و آله) می فرماید: «ما من أحد من ولد آدم إلاوفیه عرقان عرق فی رأسه یهیج الجذام وعرق فی بدنه یهیج البرص فإذا هاج العرق الذی فی الرأس سلط الله عزوجل علیه الزکام حتى یسیل ما فیه من الداء.» یعنی «نیست کسی از فرزندان آدم مگر اینکه دو تا ژن دارد. ژنی که در سر است که سبب ابتلا به جذام می شود و ژنی که در بدن است، که سبب پیسی می شود. زمانی که ژنی که در سر است جهش پیدا کند، خداوند سرماخوردگی را بر او مسلط می کند، تا مایعی که بیماری است را خارج کند.»


نکته ی حدیث:
البته مراد از سرما خوردگی، عاملش و سببش، یعنی همان بیماری است. ژن در سلول انسان وجود دارد. و تنها چیزی که می تواند واردش شود و خارجش کند، ویروس است. درمان ژنتیکی طب امروز، از این روایات گرفته شده است. و در درمان ژنتیکی همین کار را می کنند. بوسیله ویروس درمان می کنند و جهش و حرکتش را برطرف می کنند. عامل سرما خوردگی این کار را می کند. زکام مواد زائدی است که در سر قرار دارد. مواد زائد، که ژن جذام را سرکوب نمی کنند، بلکه همان ویروس سرما خوردگی است که این کار را می کند. و وارد ژن می شود و آن را خارج می کند.


در روایت «جذام» آمده است. ولی منظور تمام بیماری های ژنتیکی است. اگر امروزه بیماری های ژنتیکی زیاد شده است، بخاطر درمان سرما خوردگی است. ژن به هیجان آمده را سرکوب می کند. هر وقت سرما می خورد، می رود قرص می خورد. امروزه در برخی کشورهای غربی سرما خوردگی را درمان نمی کنند. البته سرما خوردگی بیماری است و انسان باید از خودش مراقبت کند، که اگر تشدید بشود خطرناک است؛ ولی قانون آن سه روز است و ویروس آن پس از سه روز، از بدن خارج می شود. بدن و گلبول های سفید، با این ویروس درگیر می شود و مهارت در خارج کردن آن کسب می کند. بلکه اختصاص به بیماری های ژنتیکی ندارد.
روایت داریم که پیامبر (صلوات الله علیه و آله) می فرمایند: «الزکام جند من جنود الله عز وجل یبعثه عز وجل على الداء فیزیله» یعنی«سرما خوردگی سربازی است از سربازان خدا، این را می فرستند به سوی بیماری، تا بیماری را برطرف کند.»


شاید اگر کسی خودش را درمان نکند مبتلا به سرطان نشود . ائمه منتظر بودند که فرزندانشان سرما بخورند. امام صادق (علیه السلام) می فرماید: «لمؤدب اولاده إذا زکم احد من أولادی فاعلمنی فکان المؤدب یعلمه فلا یرد علیه شیئا.» یعنی « اگر یکی از فرزندانم مبتلا به سرما خوردگی شد به من خبر بده. و حضرت کاری نمی کردند.»
زکام، ترشح بینی و اشک چشم همراه با سر درد است. واگر به مرحله تب برسد دیگر تب است. مواد زائدی است که در سر و سینه جمع می شود و به شکل ترشح خارج می ود. ویروس کاری می کند تا خارج شود.


درمان سرماخوردگی:
ترکیبی از کندش و سیاه دانه است. سیاه دانه دو برابر کندش باشد. آسیاب کنند و در بینی بریزند. همه آب ها را خارج می کند. بینی خشک می شود. ابتلا به سرماخوردگی بستگی به جذام دارد. فصل سرما خوردگی فصل شاهی است. فصل شاهی در زمستان است. شاهی سبب به هیجان آمدن ژن جذام می شود و سرما خوردگی هر زمان لازم بود می آید. عامل جذام درونی و جهش ژن است. و عامل سرماخوردگی درونی است. در روایات دارد که ویروس سرماخوردگی وارد ژن جذام می شود. و آن را خارج می کند. این اولین بیماری مفید است که نباید درمانش کرد. بلکه خودش درمان است.