مطالب قرار داده شده کلیپ هایی کوتاه و جالب از بیانات استاد تبریزیان است که نکات خوب و ارزنده ای را بیان می کنند.
طب اسلامی

دریافت

عنوان: جایگاه طب اسلامی
حجم: 213 کیلوبایتسویق

عنوان: خواص سویق
حجم: 305 کیلوبایت


عنوان: طرز تهیه سویق
حجم: 331 کیلوبایت
برگ چغندر

عنوان: خواص برگ چغندر (خیلی عالی)
حجم: 653 کیلوبایت
گاو

عنوان: فواید پی گاو (بسیار عالی)
حجم: 233 کیلوبایت


درمان ژنتیکی

عنوان: درمان ژنتیکی
حجم: 656 کیلوبایت


گل ختمی

عنوان: خواص گل ختمی 1
حجم: 464 کیلوبایت


عنوان: خواص گل ختمی 2
حجم: 279 کیلوبایت


سرکه

عنوان: سرکه اصلی روایات
حجم: 453 کیلوبایت

دریافت
عنوان: سرکه غذای پیامبران
حجم: 823 کیلوبایت


دریافت
عنوان: سرکه تقویت عقل
حجم: 621 کیلوبایت