داروی بلغم دارویی است که همان ترکیبات هاضوم را دارد اما سیاه دانه باید آسیاب شود و مصطکی و کندر هم اسیاب شود و با عسل مخلوط شوند.

طب اسلامی

امام صادق علیه السلام داروی بلغم را این گونه توصیف نمودند : مصطکی و کندر و آویشن و زنیان و سیاه دانه به اندازه مساوی بگیر و هر کدام را جداگانه به نرمی آسیاب کن و الک کن و با عسل مخلوط کن و هرشب هنگام خواب اندازه یک فندق مصرف کن. [طب الائمه ابن بسطام ص29]


این دارو، دارویی برای درمان بلغم است. همه عفونت های بدن ناشی از غلبه خلط بلغم می باشد و این دارو درمان بسیار مناسبی می باشد.


البته بلغم تدابیر زیادی دارد که در پستی جداگانه به عرض می رسد.


این توصیه را هم باید مد نظر داشت که تا امکان دارد انسان دارو مصرف نکند که در مطلبی جداگانه بیان شد.


دارو های قوی تری هم وجود دارد که بیان خواهد شد.