در مطلب قبل مطرح شد که از بین وعده های غذایی تاکید بر خوردن و جدی گرفتن صبحانه است و وعده ناهار وعده خوبی نیست و بدن را دچار مشکلاتی از جمله چاقی بیش از حد و ایجاد خلط سودا می کند.

عسل صبحانه

در مطلب فعلی که خدمت عزیزان ارائه می کنیم به این موضوع خواهیم پرداخت کهاگر گفته شده که ناهار خوردن خوب نیست و بین صبحانه و شام وعده غذایی نباید باشد با چه برنامه غذایی و کدام صبحانه چنین چیزی تحقق پذیر است؟


اول این نکته را دوباره تاکید کنیم که صبحانه جایگاه مهمی دارد و تاکیدات زیادی به آن شده است. از جمله روایات زیر:


امام على علیه السلام : ـ و البتّه ماندگارى در کار نیست ـ هر که خواهان ماندگارى است صبحانه اش را زود بخورد ، شام را دیرتر بخورد و ... (طبّ الأئمّة ابن بسطام : ص 29)


امام صادق علیه السلام : شایسته است که مؤمن ، پیش از آن که از خانه اش خارج شود ، چیزى تناول کند ؛ زیرا این کار ، بر عزّت (نیروى) او مى افزاید .(المحاسن : ج 2 ص 236 ح 1727)


ربیع الأبرار : در حدیث آمده است که : ترک صبحانه ، مایه بیمارى است .(ربیع الأبرار : ج 2 ص 747 )


امام صادق علیه السلام : خوردن صبحانه مانند میخ برای بدن است.


این احادیث اشاره به اهمیت صبحانه دارند و شکی نمی ماند که صبحانه خوردن یکی از ارکان سلامتی و طول عمر است.


اما این مطلب هم بسیار مهم است که در صبحانه باید چه چیزی بخوریم و چه چیزی نخوریم. زیرا اگر بخواهیم سلامتی بالایی داشته باشیم ناهار را باید ترک کنیم و این مستلزم این است که صبحانه خوبی میل کنیم.


این حدیث معروف است که در صبحانه مکروه است پنیر خورده شود و علت این مسئله هم این است که پنیر سریع هضم می شود بلکه غذایی که با آن خورده شده را هم هضم می کند پس مورد مناسبی برای صبحانه که باید نیروی اولیه انسان را فراهم کند نیست.


از طرف دیگر بسیار خوب است که در وعده صبحانه حتما سویق و خرما یا هر دوی آن ها وجود داشته باشند و همراه صبحانه حتما خورده شوند زیرا هم سویق بسیار ارزش غذایی بالایی دارد و هم خرما. احادیث هم حاکی از این مطلب هستند، تا جایی که بهترین سحری که بسیار شبیه صبحانه است را سویق و خرما معرفی می کنند و درباره خرما حدیث جالبی هست که خانه ای که در آن خرما هست گرسنگی در آن نیست که اشاره به ارزش غذایی بالای خرما است.


امام صادق علیه السلام : بهترین سحری شما، سویق و خرما می باشد. [المحاسن ج2 ص490]


پیامبر اکرم (ص) : در هر خانه‌ای که خرما نباشد،‌ (در حقیقت) اهل آن خانه گرسنه‌اند. [صحیح مسلم 2046]


 حضرت علی (ع) در روایاتی می‌فرمایند : خرما بخورید که در آن شفای دردها و امراض است. و در روایت دیگری می فرمایند : خرما را ناشتا بخورید که از بین برنده انگل و کرم شکم است.


امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند : اگر غذایی پاکیزه تر از خرمای رطب بود،‌ خداوند حضرت مریم (علیها سلام‌) را به آن راهنمایی و به او می‌خورانید.


پس این مهم بیش از پیش باید مد نظر قرار گیرد که از این وعده غذایی بسیار مهم غافل نشوییم.