از جمله معجزه های طب اسلامی که جزء بهترین و شاخص ترین درمان های طب اسلامی هست درمان دیابت است. درمانی که بسیار ساده و شاید راحت تر از آن چیزی باشد که بشود فکرش را کرد.

دیابت

طبق آنچه که خوانندگان محترم باید بدانند دیابتبه دو قسم نوع 1 و نوع 2 تقسیم می شود. دیابت نوع 1 دیابتی است که لوزالمعده که مسئول تولید انسولین است توانایی تولید انسولین را ندارد ودیابت نوع 2 نوعی از دیابت است که لوزالمعده انسولین تولید می کند اما کارایی لازم را ندارد.


طب اسلامی برای این معضل که گریبان گیر بسیاری از افراد شده است و سلامتی عده زیادی را به خطر انداخته و حتی باعث نقص عضو و بریدن از روی ناچاری عضو می شود درمان قطعی و ساده ای دارد.


درمان این مشکل به راحتی با سویق جو امکان پذیر می باشد. به صورتی که اگر شخص صبح ناشتا هر روز دو قاشق از سویق جوی خشک استفاده کند طبق تجربه حتی انسولین را هم می شود کنار گذاشت. این مسئله به تنهایی برای اثبات حقانیت طب اسلامی می تواند کافی باشد.


البته دیابت نوع 1 درمان قوی تری دارد که مرکب 4 از داروهای اسلامی می باشد، هر چند همان سویق جو بسیار کارساز است.


دیابت بارداری که نوعی از دیابت 2 می باشد هم با این نسخه به خوبی قابل کنترل است.