یکی از دارو های خوب و اساسی برای رفع رطوبت بدن و در عین حال ساده در طب اسلامی داروی طریفل است. دستور طریفل همان گونه که در روایات ما آمده از زمان حضرت موسی (ع) به ایشان وحی شده و دارویی با قدمت زیاد به حساب می آید.

طریفل

کار اصلی این دارو خشک کردن رطوبت های مضر بدن از جمله آبریزش بینی در کودکان و بزرگسالان است.


این دارو طبق تجربه ای که انجام شده و ملاک و ریشه ای که دارد درمان بیماری رماتیسم است که در طب جدید درمانی ندارد.


مسئله کلی که در طب اسلامی وجود دارد این است که درمان هایی ریشه ای و قوی و در عین حال بدون عارضه یا کمترین عوارض ممکن هستند. البته رسیدن به اثرات این دارو ها نیاز به تجربه و بررسی بیشتر دارد و این مسئله مسئولیت جامعه محقق و پژوهشگر در زمینه سلامت و درمان را سنگین می کند.


همان گونه که در عکس هم می بینید مواد اصلی این دارو عبارتند از هلیله سیاه، بلیله و آمله که یکی از ترکیب های پر خاصیت و پر کاربرد در طب اسلامی می باشد.